رضایی: ورزش می‌تواند اعتماد به نفس ملی را به کشور ما برگرداند