دیدار مدیر شعب بانک ایران زمین استان کرمان با جلال‌پور