ساندی تایمز: عملیات موصل خونبار بوده و خیلی زود آغاز می‌شود