استقبال گروه های فلسطینی از عملیات شهادت طلبانه قدس/ آخرین خبرها