جزئیاتی از صورت‌های مالی بانک سینا/ شرکت‌های زیرمجموعه بدهکار عمده بانک