خطوط آمریکایی در نتیجه توافق رایتل و AT&T در ایران آنتن می‌دهد