کشته شدن دو تن از زخمی های حمله شهادت طلبانه در قدس اشغالی