یکی از کشته‌های تیراندازی مبارز فلسطینی در قدس از نیروهای ویژه صهیونیست بود