خاوری نمونه مدیران دو تابعیتی بود که الان با خیال راحت در کانادا است!