داک: از ضربه‌ای که به نیمار زدم پشیمان نیستم/ او مغرور است و جوابش را هم گرفت