تقویت 218 واحدی شاخص کل بورس تهران/ معدنی‌ها و فلزات اساسی پیش‌رو بازار بی‌رمق