آلمانی‌ها خواهان حضور فعال در صنعت پتروشیمی ایران هستند