گزارش تشکیلات خودگردان به سازمان ملل درباره نقض قوانین توسط رژیم صهیونیستی