حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه" مراکش آماده ائتلاف با احزاب دیگر به جز حزب "الاصاله" است