پلیس آلمان تصویری از مظنون به بمب‌گذاری در این کشور منتشر کرد