ادامه بحران مالی یونان؛ سرخط روزنامه های یونان/ 18 مهر