تجارت ترجیحی میان ایران و تایلند/ مناسبات اقتصادی 2 برابر می‌شود