اولین شب مراسم عزاداری امام حسین (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)