فعالیت جایگاه‌های ثابت عرضه بهداشتی دام در تاسوعا و عاشورا