تاکید رئیس‌جمهور بر توسعه متوازن گردشگری میان ایران و تایلند