ائتلاف متجاوز به یمن، به خانواده قربانیان حمله خونین روز گذشته صنعا تسلیت گفت!