هفت کشته در انفجار کامیون حامل بمب در ترکیه؛ سرخط روزنامه های صربستان/ 18مهر