تحلیل نیویورک‌تایمز درباره قرارداد دو اوپراتور تلفن همراه ایرانی و آمریکایی