گروه‌های فلسطینی: عملیات قدس پاسخ طبیعی به جنایت‌های رژیم اشغالگر است