افراطی‌گری معضلی جهانی است/ مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری همه کشور‌هاست