از مذاکره با زیمنس آلمان تا علاقمندی اپراتورهای موبایل برای ورود به پست