وزیر خارجه ترکیه: اجرای نخستین نیروگاه انرژی هسته‌ای برای ما مهم است