با اعطای فرماندهی معظم کل قوا؛ معاون مهندسی نیروی دریایی ارتش دریادار تمام شد