روزنامه‌های چین: آمریکا با این کاندیداهایش حق ندارد درخصوص دموکراسی موعظه کند