استقبال شرکت های نروژی از گشایش خط اعتباری یک میلیارد دلاری با ایران