کشته شدن ۸ نظامی ترکیه در انفجار جنوب شرق این کشور