مراکز فعال اهدای خون در تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام شد