تاکید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بر کاهش و منع استفاده از کیسه های پلاستیکی