توصیه وزیر کشور برای برگزاری دیدار تیم‌های ایران و کره