قاضی سراج از تلاش‌های همکارانش در سازمان بازرسی قدردانی کرد