اراده دو دولت، توسعه روابط در همه حوزه‌ها است/ تاکید بر توسعه متوازن گردشگری ایران و تایلند