اولویت‌دار بودن پروژه اعزام انسان به فضا در پژوهشگاه هوافضا