تولید ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو طی نیمه اول امسال/ ۴۳ درصد برنامه سال محقق شد