انصارالله: بقای نظام‌های مزدور دشمن صهیونیستی محال است/ در کنار مردم بحرین هستیم