صف هشت کیلومتری کامیون‌های گمرک کوربولاغ به صفر رسید/ رایزنی برای رفع مشکلات زیرساختی منطقه