۷۰۰ قربانی در جنایت هولناک سعودی+‌واکنش ها به حمله «وحشتناک»