یوسف قرضاوی فتوا داد: مسلمانان باید در دفاع از حلب متحد شوند