حمله با کامیون حامل مواد منفجره در جنوب شرق ترکیه دست کم شش کشته داد