خط اعتباری ویژه نروژ برای ایران/ اختصاص یک میلیارد دلار اعتبار