13 کشته و زخمی در انفجار خودروی بمب گذاری شده در ترکیه