حمله فرد ناشناس با اره برقی به خریداران مرکز خریدی در بلاروس!