اجرای ویژه برنامه‌های «معرفت حسینی» در سراسر مناطق و محلات پایتخت