توزیع 2950 دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی بین دهیاریهای کشور در دولت یازدهم