خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری نروژ و مشارکت بزرگترین بانک در ایران