عملیات شهادت‌طلبانه جدید در قدس اشغالی/ شهادت عامل عملیات